กระจกเทมเปอร์ฮีทโซค

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กระจกเทมเปอร์ฮีทโซค(Tempered Heat Soaked Glass) มีลักษณะผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับกระจกเทมเปอร์ทุกประการ เพราะกระจกเทมเปอร์ฮีทโซค เกิดจากการนำกระจกเทมเปอร์ที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว มาเข้ากระบวนการอบด้วยความร้อนอีกครั้งโดยกระจกเทมเปอร์จะถูกแช่ที่อุณหภูมิ 290 ºC คงที่ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลามากกว่า 4-5 ชั่วโมง เพราะต้องเริ่มจากอุณหภูมิปรกติ จนอุณหภูมิสูง 290 ºC คงอุณหภูมิไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วจึงลดอุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิปรกติ)

วัตถุประสงค์ของการทำเช่นนี้ คือ การเร่งให้โมเลกุลของสารประกอบนิเกิ้ลซัลไฟด์โต จนกระจกที่มีการปนเปื้อนของสารประกอบนิเกิ้ลซัลไฟด์แตกในเตาฮีทโซค(Heat Soaking Furnace) การกระทำเช่นนี้สิ้นเปลืองพลังงานมาก เพราะโอกาสการปนเปื้อนสารประกอบนิเกิ้ลซัลไฟด์(NiS) มีแค่ 8 แผ่นใน 1,000 แผ่น แต่ในการติดตั้งกระจกบางพื้นที่ต้องการความมั่นใจสูงว่ากระจกจะไม่แตกด้วยตัวเอง เพราะเปลี่ยนกระจกยากและ/หรือมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกระจกสูง รวมถึงพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์ฮีทโซค อย่างไรก็ตามกระจกเทมเปอร์ฮีทโซคยังมีความเสี่ยงจากการแตกด้วยตัวเองเหลืออยู่ แต่ความเสี่ยงลดลงจาก 8 แผ่นใน 1,000 แผ่น เป็น 4 แผ่นใน 10,000 แผ่น (หรือลดลง 95 เปอร์เซ็นต์)

ลักษณะเด่น

 1. มีความแข็งแรงกว่ากระจกโฟลท 4-5 เท่า ทำให้สามารถรับแรงกระแทก แรงกด แรงบีบ ได้ดี
 2. ทนความร้อนได้สูงถึง 290 ºC โดยกระจกไม่แตก
 3. ทนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ถึง 150 ºC
 4. เมื่อกระจกแตก จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆคล้ายเม็ดข้าวโพดทั่วทั้งแผ่น ไม่เป็นปากฉลามแบบเดียวกับการแตกของกระจกธรรมดา ทำให้เป็นอันตรายน้อยกว่าการแตกของกระจกธรรมดา

ลักษณะด้อย

 1. กระจกเทมเปอร์ฮีทโซค ไม่สามารถตัด เจีย เจาะ บาก ได้
 2. เนื่องด้วยกระจกเทมเปอร์ฮีทโซค เป็นกระจกที่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงขนาดที่กระจกนิ่ม จึงมีความระมัดระวังการเคลื่อนที่ของกระจกในเตาอบเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามกระจกก็ยังเป็นคลื่นและมีการโก่งตัวของกระจกเล็กน้อย หากต้องการความเรียบไม่มีคลื่นเลย เช่น กระจกเครื่องถ่ายเอกสาร ต้องใช้กระจกชนิดอื่น
 3. กระจกเทมเปอร์ฮีทโซคยังมีโอกาสแตกด้วยตัวเอง 4 แผ่นใน 10,000 แผ่น

การนำไปใช้งาน

เนื่องด้วยกระจกเทมเปอร์ฮีทโซค มีคุณสมบัติทั่วๆไปเหมือนกระจกเทมเปอร์ จึงสามารถใช้ทดแทนทุกพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้กระจกเทมเปอร์

ความหนา

ความหนาที่สามารถผลิตได้ คือ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 มิลลิเมตร

ขนาดเล็กสุด

ขนาดเล็กสุดที่สามารถผลิตได้ คือ 180 X 180 มิลลิเมตร

ขนาดใหญ่สุด

ขนาดใหญ่สุดที่สามารถผลิตได้ คือ 2,800 X 6,000 มิลลิเมตร

* หมายเหตุ: กระจกบางขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ กรุณาสอบถามขนาดก่อนสั่งผลิต

ข้อควรระวังในการใช้งาน

 • กระจกเทมเปอร์ฮีทโซค ไม่สามารถตัด เจาะ เจีย บาก ได้ หลังการผลิตเป็นกระจกเทมเปอร์ฮีทโซค ดังนั้นการวัดพื้นที่ จำเป็นต้องวัดอย่างระมัดระวัง และควรใช้หน่วยมิลลิเมตรในการวัดเพื่อความแม่นยำ การเผื่อหลวมจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น แต่ต้องไม่หลวมจนกระจกหลุดจากคิ้ว
 • ไม่ควรใช้กระจกเทมเปอร์ฮีทโซคเดี่ยวๆ เป็นหลังคา เป็นผนังภายนอกอาคารบริเวณชั้นสูงๆ เพราะหากกระจกแตก กระจกจะร่วงลงมาโดนคนที่อยู่ข้างใต้ได้
 • ไม่ควรใช้กระจกเทมเปอร์ฮีทโซค เดี่ยวๆ เป็นพื้นอาคาร เป็นพื้นสำหรับเดิน หรือเป็นขั้นบันได เพราะหากกระจกแตก ผู้เดินอยู่จะพลัดตกลงมาได้ รวมทั้งอาจเกิดอันตรายต่อผู้อยู่ด้านล่างเช่นกัน
 • ห้ามใช้กระจกเทมเปอร์ฮีทโซค ทดแทนกระจกกันไฟ เพราะกระจกเทมเปอร์ฮีทโซค ไม่สามารถกันไฟเพื่อความปลอดภัยต่อผู้อาศัย ตามข้อกำหนดของการกันไฟได้