ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539

ผู้นำด้านการผลิตกระจกแปรรูปในประเทศไทย

มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19

ทางเรามีการติดตามสถานการ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือและเสริมมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานอย่างดีที่สุด และพร้อมปรับมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐต่อไป

ลูกค้าของเรา

Bangkok Bank
Boontaworn
Bumrungrad
Porsche
The Mall
Jaguar
Central
Honda
Le Meridien
Movenpick
Peninsula
Novotel

สินค้า

ออกแบบกระจก

ทาง ISG รับบริการออกแบบกระจก กรุณาติดต่อมาทางตรง แล้วทีมของเราจะชี้แจงว่าเราสามารถทำให้คุณได้หรือไม่

สินค้าของเรา

  • กระจกเทมเปอร์
  • กระจกเทมเปอร์ฮีทโซค
  • กระจกฮีทเสตรงค์เท่น
  • กระจกลามิเนท
  • กระจกอินซูเลท

สื่อ

ติดตามข่าวสารของอิทเตอร์เทค

สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมว่ากระจกแบบไหนมันใช่สำหรับคุณ เจ้าหน้าที่ของเราสามารถแนะนำเรื่องความเหมาะสมและการออกแบบกระจกให้คุณได้