ข่าวสาร

ทางบริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันการระบาดเป็นอย่างยิ่ง ทางเรามีมาตรการดูแลพนักงานอย่างเข้มข้นดังนี้

1.ตรวจเช็คอุณภูมิของพนักงานทุกคน หากพบพนักงานคนใดมีไข้สูงเกิน 37.5 องศา ทางเราจะให้พนักงานกลับบ้านและกักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่มีการหักเงินเดือน

2.หากพบว่าพนักงานมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับป่วย หรือไปในที่ที่มีความเสี่ยง ทางเราจะให้พนักงานกักตัวเองที่บ้านพื่อเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่มีการหักเงินเดือน

3.พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคน และสามารถเบิกเพิ่มได้ที่แผนกจัดซื้อ

4.จัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ที่จุดต่างๆ

5.ใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงบริเวณต่างๆทุกวัน

ในกรณีมีผู้มาติดต่อ จะมีการวัดไข้ก่อนเข้ามาในบริเวณบริษัท รวมถึงบริการแอลกอฮอล์ในจุดต่างๆ ลูกค้าสามารถวางใจในมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดของบริษัท

ทางเรามีการติดตามสถานการ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือและเสริมมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานอย่างดีที่สุด และพร้อมปรับมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563