กระจกโค๊ต

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กระจกโค๊ต (coated glass) คือ กระจกที่มีการเคลือบสารชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กระจก กระบวนการในการเคลือบสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. ฮาร์ดโค๊ต (hard coated glass) เป็นการเคลือบสารด้วยกระบวนการ Pyrolytic CVD หรือแบบ online โดยเครื่องเคลือบสารจะติดตั้งเข้ากับสายการผลิตกระจกโฟลท และทำการพ่นสารไปบนผิวกระจกในขณะที่กระจกกำลังร้อน ทำให้สารเคลือบแทรกเข้าไปในเนื้อกระจกมากกว่า จึงทนทาน และสามารถนำกระจกโค๊ตชนิดนี้ไปเข้ากระบวนการเทมเปอร์ และฮีทสเตรงค์เท่นได้ แต่กระจกโค๊ตชนิดนี้มีสีให้เลือกใช้น้อย 

2. ซอฟโค๊ต (soft coated glass) เป็นการเคลือบสารด้วยกระบวนการ Magnetron Sputtering หรือ offline โดยสารจะถูกเคลือบไปบนกระจกหลังจากกระจกถูกนำออกจากสายการผลิตกระจกโฟลตแล้ว ทำให้การเคลือบแทรกเข้าไปในเนื้อกระจกน้อยกว่ากระจกโค๊ตชนิดฮาร์ทโค๊ต ทำให้กระจกชนิดนี้ไม่สามารถนำไปเข้ากระบวนการเทมเปอร์ และฮีทสเตรงค์เท่นได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นกระจกโค๊ตชนิดนี้บางอย่างสามารถนำไปเข้ากระบวนการเทมเปอร์ และฮีทสเรงค์เท่นได้ กระจกโค๊ตชนิดนี้มีสีสันให้เลือกมากมาย 

กระจกโค๊ตมีประโยชน์ในการใช้งานอย่างหลากหลาย บริษัทผู้ผลิตได้ทำการพัฒนาเทคนิคการเคลือบและพัฒนาวัสดุเคลือบชนิดใหม่ๆตลอดเวลา ทำให้มีทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของประโยชน์ในการใช้งานกระจกโค๊ต มีดังนี้

1. กระจกสะท้อนแสง
(Reflective Glass)

 

เป็นการเคลือบโลหะสะท้อนแสงไปบนผิวกระจกบางๆ ทำให้สะท้อนแสงและความร้อนบางส่วนออกภายนอกอาคาร จึงช่วยลดความร้อนได้บางส่วน ในขณะเดียวกันก็ทำให้แสงสว่างเข้าในอาคารลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการแผ่รังสีความร้อนยังคงใกล้เคียงกับกระจกธรรมดา กระจกประเภทนี้มีลักษณะการสะท้อนแสงคล้ายกระจกเงา แต่ยังสามารถมองทะลุได้ โดยฝั่งที่สว่างกว่าจะมองเห็นได้ชัดกว่า สีสันของกระจกทำให้อาคารดูสวยงามแปลกตา สามารถเล่นสีกับกระจกสะท้อนแสงได้ด้วย

 

ตัวอย่างรุ่นกระจกสะท้อนแสง : Solar Tag CS120, CS130 (Zelective Grey) CS140, CS148, CS150, CS155, CS214, CS514, Sunguard Solar


ลักษณะการใช้งาน

กระจกสะท้อนแสงสามารถใช้เป็นแผ่นเดี่ยว หรือ นำไปแปรรูปได้ทุกประเภท ในกรณีที่นำไปแปรรูปเป็นกระจกลามิเนตและอินซูเลต ด้านที่เคลือบควรอยู่ surface 2 เพื่อสะท้อนความร้อนออกไปทันที รวมถึงเป็นการปกป้องสารเคลือบจากการขูดขีด
ตัวอย่างการใช้งาน

- อาคารสำนักงาน
- อาคารที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในเวลากลางวัน
- ทุกบริเวณที่ต้องการลดความร้อนจากดวงอาทิตย์

2. กระจกโลว์อี
(Low-Emissivity Glass)

เป็นการเคลือบโลหะเงินไปบนผิวกระจกบางๆหลายๆชั้น กระจกชนิดนี้มีคุณสมบัติในการลดการแผ่รังสีความร้อน โดยจะลดผ่านทางด้านที่ถูกเคลือบสาร อย่างไรก็ตาม แสงสว่างและความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังสามารถผ่านเข้ามาได้มากกว่ากระจกสะท้อนแสง

ตัวอย่างรุ่นกระจก Low-E : Sunnergy clear, Sunnergy green, Stopray, ClimaGuard
ลักษณะการใช้งาน

โดยส่วนใหญ่สารเคลือบบนกระจก Low-E สามารถถูกขูดขีดได้ง่าย จึงไม่สามารถใช้เป็นแผ่นเดี่ยวได้ (โปรดตรวจสอบกับโรงงานถึงคุณสมบัติของกระจกโลวอีแต่ละประเภท) ข้อควรระวังของกระจกประเภทนี้ คือ คุณสมบัติในการลดการแผ่รังสีจะทำงานเมื่อสัมผัสกับอากาศเท่านั้น หากด้านที่ถูกเคลือบถูกนำไปแปรรูปให้ติดกับชั้นฟิล์ม คุณสมบัติการแผ่รังสีต่ำหายไป เหลือเพียงค่าสัมประสิทธิ์กันความร้อน ซึ่งคุณสมบัตินี้มีประโยชน์ต่อการกันความร้อนในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน อย่างไรก็ตาม การหันด้านเคลือบออกทำให้เสี่ยงต่อการถูกขูดขีด ดังนั้นกระจกโลว์อี ควรนำไปแปรรูปเป็นกระจกอินซูเลต โดยหันด้านเคลือบให้สัมผัสอากาศภายในช่องอากาศตรงกลาง


ตัวอย่างการใช้งาน

-ทุกบริเวณที่ต้องการประหยัดพลังงาน และลดการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์เข้ามาภายในอาคาร

3. กระจกทำความสะอาดตัวเอง
(Self-cleaning Glass)

 

เป็นกระจกที่มีการเคลือบสารที่มีปฏิกริยากับแสงยูวี โดยกระจกชนิดนี้เมื่อมีฝุ่นเกาะ และได้รับรังสียูวีจากแสงอาทิตย์ จะเกิดกระบวนการ photocatalytic ทำให้สารอินทรีย์ในฝุ่นถูกย่อยสลายและไม่ยึดเกาะกับกระจก กระจกชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติชอบน้ำ (hydrophilic) เมื่อกระจกได้รับน้ำจากฝน น้ำจะกระจายตัวไปทั่วแผ่นล้างฝุ่นที่ไม่ติดแน่นกับกระจกออกไปจนหมด ทำให้กระจกสะอาดเหมือนใหม่
ลักษณะการใช้งาน

สถานที่ติดตั้งกระจกชนิดนี้ต้องโดนแสงแดดเต็มที่ และเป็นบริเวณที่ฝนสาดได้อย่างทั่วถึง

ตัวอย่างการใช้งาน

- หลังคา
- สถานที่ที่ทำความสะอาดยาก

4. กระจกสะท้อนแสงต่ำ (Anti-Reflective Glass)

 

เป็นการเคลือบสารที่มีค่าการสะท้อนแสง (refractive index) ตรงข้ามกันหลายๆชั้นบนกระจก จนทำให้การสะท้อนแสงเกิดการหักลบกัน จึงสะท้อนแสงออกมาน้อย

ลักษณะการใช้งาน

กระจกสามารถโดนขูดขีดได้ จึงต้องระมัดระวังในการทำความสะอาด
ตัวอย่างการใช้งาน

- กระจกกรอบรูป
- กระจกตู้โชว์
- กระจกโชว์รูมที่ต้องการให้เห็นของที่อยู่หลังกระจกชัดเจน