เครื่องผลิตกระจกอินซูเลต

Bystronic Lenhardt GmbH

บริษัทลงทุนในสายการผลิตกระจกฉนวน (Insulated Glass) ทางบริษัทเลือกใช้เครื่องจักรจากบริษัท BYSTRONIC LENHARDT GMBH, Germany ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตสายการผลิตกระจกฉนวนที่ดีที่สุดในโลก กระจกฉนวนที่ผลิตได้ใหญ่สุดคือ ขนาด 2,700 X 5,000 มม. เครื่องจักรยังสามารถเติมก๊าซเฉื่อยได้โดยอัตโนมัติระหว่างการผลิตกระจกฉนวน

สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมว่ากระจกแบบไหนมันใช่สำหรับคุณ เจ้าหน้าที่ของเราสามารถแนะนำเรื่องความเหมาะสมและการออกแบบกระจกให้คุณได้